zzsskklcvetkol2

флизелин
клеевой и неклеевой флизелин